Reklamační podmínky

   1. Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky dle Obchodních podmínek prodávajícího. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

 

   2. Reklamace

Zboží, které chce kupující reklamovat musí být posláno formou "obyčejného balíku" (ne dobírkou)  na dodací adresu prodávajícího, tj. Svatopluka Čecha 1137, 688 01 Uherský Brod. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, doklad o koupi, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

Workhouse s.r.o.
Svatopluka Čecha 1137
688 01 Uherský Brod
Česká Republika
IČO: 05568137
DIČ: CZ05568137
GoPay
Čeština
cz
Slovak
sk